Συλλογή φωτογραφιών / Photos

Διοροφο Λεωφορείο                         

Αντλία Μπετού   

Ξετουμπάρισμα επικαθήμενου

Ξετουμπάρισμα επικαθήμενου

Επικαθήμενο Βυτιοφόρο

Περισυλλογή        επικαθήμενου     

Ξετουμπάρισμα επικαθήμενου     

Ξετουμπάρισμα  Μπετονιέρας      

Ημ/νία Ανανέωσης: 06/02/14

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνα: 210. 6743885, 210.6748674

Φαξ: 210. 6752857

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@obbo.gr

Ξετουμπάρισμα Μπετονιέρας      

Μεταφορά Λεωφορείου

Λεωφορείο με βλάβη στον πίσω άξονα

Περισυλλογή Επικαθήμενου    

Κεντρική

Γενικές πληροφορίες

Υπηρεσίες

Οχήματα

Συλλογή φωτογραφιών

Επικοινωνία

Νέα

Ο.Β.Β.Ο